Transport av avliden

Transport

När en nära dör är bårtransporten ofta det första du som närstående måste hantera. Vi som begravningsbyrå kan vara till god hjälp med det praktiska samt eventuella frågor som kan uppstå i samband med transport av avliden.

Hur du som anhörig går tillväga när en närstående har gått bort beror på omständigheterna och när det kommer till bårtransport gäller lite olika förutsättningar.

Om dödsfallet sker på ett sjukhus, flyttas den avlidne till sjukhusets bårhus. Om dödsfallet sker hemma i bostaden eller på ett äldreboende är det begravningsbyrån som utför transporten till det närmaste sjukhusets bårhus.

Det är sjukvården, landstinget eller kommunen som har det yttersta ansvaret för att personen tas omhand efter dess bortgång. Men det är oftast du som anhörig som får välja vilken begravningsbyrå du önskar anlita för att utföra bårtransporten.

Bårtransporten bör göras så snart som möjligt efter dödsfallet. Du som närstående ska ändå i lugn och ro kunna ta den tid du behöver för att ta farväl.

Om den person som gör dödförklaringen bedömer att omständigheterna kring dödsfallet är oklara, kontaktas polis för en utredning. Då ansvarar istället polisen för att boka bårtransporten av den avlidne.

Beroende på ort och kommun, kan rutinerna för bårtransporter ibland se annorlunda ut. Fråga din begravningsbyrå vad som gäller för transport av avliden just i ditt fall.

Det här kan vi hjälpa till med

Vi kan till exempel hjälpa till med transporter från sjukhusets bårhus till kyrkan, ceremonilokalen eller bisättningslokalen, den lokal din närstående får vila i till det är dags för begravning.

Vi transporterar också urnor och sköter transporter till krematoriet – samt långtransporter till andra delar av Sverige eller till utlandet.

Många av Klarahills begravningsbyråer hjälper dessutom till att transportera den döde från hemmet till närmaste bårhus. Prata med din lokala begravningsbyrå om vad just de kan erbjuda. När något dött i sitt hem, behöver du kontakta en läkare som ordnar med ett dödsbevis och ett intyg om dödsorsak.

Kostnad för transport av avliden

Priset för transport av en avliden variera. Prata med din lokala begravningsbyrå om vilka priser som gäller i just ditt fall.

Så går transporten till

  1. Oavsett var en person dör, ska den alltid transporteras till närmsta bårhus eller bisättningslokal. Om dödsfallet sker på ett sjukhus, är det sjukhuset som ansvarar för att den avlidne hamnar i sjukhusets bårhus. Om dödsfallet sker i hemmet eller på ett äldreboende så är det de anhöriga som väljer vilken begravningsbyrå de önskar anlita, även om det yttersta ansvaret för transporten ligger hos sjukvården, landstinget eller kommunen.
  2. En läkare behöver alltid dödförklara personen innan hämtning kan ske. Om en person dör i sitt hem ska en jourhavande läkare kontaktas.
  3. Det är vanligtvis din begravningsbyrå som utför transporten av den avlidne från bårhus eller bisättningslokal vidare till rätt bisättningslokal eller kyrka/kapell.

Transport vid begravning

Begravningsbyrån utför oftast transporten av den avlidne från sjukhusets bårhus till rätt bisättningslokal (den lokal där den bortgångne får vila tills begravningsdagen), kyrka, kapell eller närmsta krematorium för kremering.

På begravningsdagen utför oftast begravningsbyrån den eventuella transporten av den avlidne från bisättningslokalen till den ceremonilokal där begravningsakten ska äga rum. Efter begravningsakten kan begravningsbyrån utföra transporten till närmsta krematorium för kremering alternativt till gravplatsen för gravsättning, beroende på vad som planerats.

I vissa fall transporterar vi urnor samt sköter långtransporter av avlidna till andra platser inrikes likväl som utrikes.

Kontakta oss
This field is for validation purposes and should be left unchanged.